Consulenten Jonge Risicokinderen

Het jonge kind ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Centraal staat het spel waarin alle ontwikkelingslijnen samen komen. Sommige jonge kinderen lijken onvoldoende te profiteren van hun onderwijsleeromgeving en hebben behoefte  aan extra begeleiding en ondersteuning.  De ontwikkeling van  jonge (risico)kinderen kan worden belemmerd door factoren uit  de omgeving (gezin of school) of uit het kind zelf  (ontwikkelingsprobleem). 

Bij jonge risicokinderen is het belangrijk om de specifieke onderwijsbehoefte goed in kaart te brengen. De leerkracht speelt hierin een grote rol. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden. De consulent richt zich primair op het handelen van de leerkracht in de klas. 

De school of de ouders kunnen de hulp inschakelen van een  consulent jonge risico- kinderen. Deze  observeert  het  kind in de klas  tijdens verschillende situaties, zoals kring, speelwerktijd, buitenspel en vrij spel. Zij kijkt wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn  en voor welke activiteit hulp van de leerkracht nodig is. Met de leerkracht en ouders maken we vervolgens een plan van aanpak. 

Leerkrachten kunnen ondersteuning vragen bij het formuleren van een specifiek beredeneerd aanbod, afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van het jonge risicokind. Met deze werkwijze versterken wij de eigen vaardigheden van de  leerkracht.

 Onze consulenten jonge risicokinderen zijn:

Bijlage

Met betekenisvol spel ontwikkeling van jonge risicokinderen stimuleren (Noordwest 10)