• Home › 
  • Dyslexie, logopedie en gedragsproblemen
OBD Noordwest

Dyslexie, logopedie en gedragsproblemen

Dyslexie

Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaarbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. OBD Noordwest, als partner van Onderwijszorg Nederland (ONL) heeft kennis over en ervaring met diagnose en behandeling van dyslexie en is de ideale partner voor ouders, kinderen, scholen, gemeenten en zorgverzekeraars.

Informatie voor kinderen
Informatie voor ouders
Informatie voor scholen
Informatie voor gemeenten
Informatie voor zorgverzekeraars


Logopedie

logopedie heeft als doel het verbeteren of vergemakkelijken van communicatie. Taal is één van de middelen die we gebruiken om te communiceren. Het is een instrument voor denken en leren. Het leren van taal is van vitaal belang voor een goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling. Wanneer er bij het proces van spreken iets mis gaat, of wanneer er een vermoeden bestaat dat de spraak-/taalontwikkeling niet goed verloopt kan een logopedist worden ingeschakeld. De logopedisten van Logopedisch Centrum Noordwest werken graag met u samen aan de preventie (screening, onderzoek en advisering) en curatie (logopedische behandeliing) van basisschool leerlingen.


Gedragsproblemen

Sommige kinderen gedragen zich anders dan andere kinderen. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten kan hun gedrag meer aandacht vragen. Wat door de omgeving misschien dan ervaren wordt als lastig gedrag, kan voor het kind een uiting zijn van sociaal-emotionele problemen. Het gedrag van het kind is vaak een antwoord op wat in een bepaalde situatie van hem of haar gevraagd wordt, waar hij/zij bang voor is of wat het moeilijk vindt. OBD Noordwest biedt deze kinderen diverse groepsbehandelingen die zich richten op het behandelen van lichte gedragsproblematiek en sociaal-emotionele problemen op de volgende vier gebieden:

 

T (0229) 25 93 80 | info@obdnoordwest.nl | print deze pagina | rss
Copyright © OBD Noordwest
Laatst bijgewerkt op: 27.08.2014