TINK: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang

Als pedagogisch medewerker kom je tot goede interactie met kinderen wanneer zij beschikkenover een rijk, correct en interactief taalgebruik. In de TINK-training werk je aan het verbeteren van jouw taal- en interactievaardigheden. "Wat doe ik?", "Wat zeg ik?", "Hoe zeg ik het?" zijn de centrale vragen in TINK. Er komen zes interactievaardigheden aan bod:

  • sensitieve responsiviteit
  • autonomie respecteren
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • positieve interacties tussen kinderen begeleiden 

Bij deze interactievaardigheden krijgt taal op een praktische manier aandacht. In de training maken we gebruik van video-coaching met beeldopnames die je zelf maakt. Je krijgt feedback van jouw collega's en van de trainer. Reflecteren op jouw eigen aanpak is een belangrijk leerdoel. De theorie wordt altijd gekoppeld aan de praktijk. Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag.

Voor deze training kun je subsidie aanvragen. Zodra het vierde aanvraagijdvak voor de subsidie geopend wordt maken wij dit hier bekend.

Doel

Je verbetert jouw taal- en interactievaardigheden, leert de vaardigheden bewust in te zetten en daarin keuzes te maken.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, medewerkers Peuterspeelzaal, VVE getrainde medewerkers

Wij bieden deze training op locatie aan. We werken daarbij het liefst met groepen van ongeveer vijftien personen. Als een aanvrager minder deelnemers heeft, proberen we organisaties in overleg te koppelen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Meer informatie

Download de Folder TINK of neem contact op met een van onze experts Jonge Kind, Bea Bakkers (zie voor haar contactgegevens het oranje blokje rechtsboven).

Enkele reacties van deelnemers

"Door het volgen van deze cursus ben ik bewuster geworden van mijn eigen handelen. Ik denk meer na over wat ik wanneer inzet."
"Het is echt een stukje bewustwording, erg fijn. Duidelijk en op een leuke manier verzorgd."
"Ik heb vaardigheden sterker gemaakt door meer stil te staan bij hoe ik in bepaalde situaties handel of reageer."