Bakkers, BeaOnderwijsadviseur

De zoektocht naar onderwijs dat past in deze tijd en kinderen toerust om hun talenten te laten groeien heeft mijn belangstelling en ik adviseer en begeleid teams en leerkrachten hier met veel plezier bij. Kinderen uitdagen om hun nieuwsgierigheid om te zetten in onderzoekend en ontwerpend leren is voor mij de manier om onderwijs vorm te geven. Betrokkenheid, betekenisvolle context, rijke inrichting, onderzoekende houding, wetenschap en techniek, vragen stellen en spel….voor mij zijn dit sleutelbegrippen voor goed onderwijs. Voor jonge kinderen is spel de motor waar alles om draait. Het is belangrijk om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen en hen te stimuleren zich te ontwikkelen binnen rijke thema’s met spel. In een betekenisvolle context werken aan een doorgaande lijn en een optimale ontwikkeling van alle kinderen is mijn doel!
E: bbakkers@obdnoordwest.nl
M: 06 466 461 25