Over OBD Noordwest

Samen werken aan succesvolle ontwikkeling!

Wij zijn een erkend onderwijsadviesbureau. Wij ondersteunen en adviseren circa 800 besturen, scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (VVE) al veertig jaar bij vernieuwingen. Onze adviseurs zijn deskundig op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling, uitwerking daarvan in de onderwijspraktijk, zorg voor leerlingen en professionele ontwikkeling.

Wij hanteren een integrale aanpak en hebben oog voor de doorgaande lijn in ontwikkeling en de samenhang tussen het onderwijsleerproces, de interne organisatie en het (meerjaren)beleid van de school of instelling. De eigen kracht en talenten van het kind, de professional en de organisatie vormen daarbij de basis voor een succesvolle ontwikkeling.

Schoolteams, leerkrachten, ouders en verzorgers kunnen, naast onze reguliere dienstverlening, bij ons terecht voor professionele begeleiding en advies op het gebied van ondersteuning van leerlingen. Bl!nk-Uit is ons kenniscentrum voor hoogbegaafdheid. Wij zijn partner van Onderwijszorg Nederland (ONL) bij de diagnose en behandeling van dyslexie en gedragsproblemen.

Binnen het Expertisepunt Ouderbetrokkenheid werken wij aan effectieve communicatie en partnerschap tussen ouders, kinderopvang en onderwijs. Wij werken hierin samen met jeugdzorg en gemeenten.

Wij zijn Cedeo-erkend en gecertificeerd volgens de richtlijn ISO 9001 en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie; daarnaast zijn we lid van branchevereniging EDventure en coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL).