Protocol leesproblemen en dyslexie, groep 1-2

 • Inhoud cursus
 • Extra informatie
 • Inschrijven

Al in de kleuterperiode kunnen risicofactoren opgemerkt worden die op latere leeftijd kunnen leiden tot leesproblemen. Hoe kun je deze kleuters vroegtijdig signaleren en effectief begeleiden? Door beginnende geletterdheid actief te stimuleren zullen alle kleuters - met of zonder risico voor leesproblemen of dyslexie - beter voorbereid zijn op het leren lezen in groep 3.

Aan de orde komen:

 • informatie over dyslexie
 • inrichting van de geletterde omgeving
 • aanbod geletterde leeromgeving
 • stimulerende activiteiten
 • signalering van risicoleerlingen
 • begeleiding van risicoleerlingen
 • overdracht naar de volgende groep

Resultaat:

 • je kunt kleuters die achterblijven in hun ontwikkeling van beginnende geletterdheid vroegtijdig signaleren en begeleiden
 • je hebt kennis van nieuwe inzichten rondom beginnende geletterdheid en dyslexie
 • je kunt praktisch aan de slag met het 'Protocol leesproblemen en dyslexie' in de eigen groep

Doel:

Je leert werken met het Protocol leesproblemen en dyslexie, groep 1-2.

Doelgroep:

Leerkrachten groep 1-2 en intern begeleiders

Data & locatie:

Alkmaar/Heerhugowaard

11 oktober 2017 (Alkmaar)

8 november 2017 (Alkmaar)

31 januari 2018 (Alkmaar)

28 maart 2018 (Heerhugowaard)

Tijd:

15:00 - 17:30 uur

Register Leraar:

wdeoefjXjE

Studiebelasting:

30 RU

Kosten:

€ 449,00