Rijke spelactiviteiten met jonge kinderen zorgen voor hogere opbrengsten

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Jonge kinderen krijgen vat op de wereld om hen heen door te spelen. Betekenisvol spel leidt tot hoge betrokkenheid en biedt optimale kansen tot leren. Door vrije en begeleide spelsituaties op een doelgerichte manier vorm te geven, werk je aan hogere opbrengsten. Je vormt als leerkracht de spil en creëert een onderwijsaanbod dat past bij jonge kinderen. Je gaat aan de slag met:

  • spelontwikkeling in relatie tot alle ontwikkelingslijnen
  • verschillende manieren van spelbegeleiding
  • inrichten van spelhoeken met een nieuwe blik
  • doelen van taal en rekenen verbinden aan spel van de kinderen
  • de cyclus opbrengstgericht werken met jonge kinderen

Je maakt concrete plannen voor spelhoeken en begeleidingsactiviteiten in uw eigen groep. Vervolgens voer je de plannen uit op jouw eigen school.

Doel:


Je kunt betekenisvolle spelsituaties ontwerpen en begeleiden. Hierdoor stimuleer je de ontwikkeling van kinderen systematisch en doelgericht.

Doelgroep:

Leerkrachten groep 1-2 en bouwcoördinator