Effectief spellingonderwijs op zorgniveau 2 en 3

Effectief spellingonderwijs op zorgniveau 2 of 3  is geen vervanging van de gewone spellingles, maar een aanvulling. Zwakke spellers zijn vooral gebaat bij expliciete instructie. Hoe ziet hulp aan zwakke spellers er in de praktijk uit, hoe organiseert u dat, hoe verwerkt u het in uw groepsplan en hoe verbetert u de spellingresultaten?

Wij bieden een doelgerichte aanpak om de mogelijkheden van uw spellingleerlijn optimaal te benutten. Wij werken aan het versterken van de leerkrachtvaardigheden, de instructiekwaliteit en het leggen van de juiste accenten in de methode.

Doel

U krijgt handvatten om uw spellingonderwijs effectief te maken.

Doelgroep

Schoolteam, leerkrachten, intern begeleider, taal-/leescoördinator.