ERWD, afrekenen met rekenproblemen

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Het protocol ERWD is opgezet met als doel het ontwikkelen van goed rekenonderwijs. Preventie is een belangrijk uitgangspunt. Het protocol gaat in op het ontwikkelen van reken- en zorgbeleid en het nauwgezet volgen van de rekenresultaten. Hoe haal je nou uit het protocol wat erin zit?

Tijdens deze cursus gaan we in op de volgende vragen:

  • heeft een kind dyscalculie of is het ‘gewoon’ rekenzwak?
  • hoe signaleren we problemen en wat wordt de aanpak van de school?
  • hoe kun je (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie voorkomen?
  • welke kind-, onderwijs- en leerkrachtfactoren spelen hierbij een rol?
  • welke didactiek past bij rekenzwakke leerlingen?

Het maken van een plan van aanpak voor de eigen school is onderdeel van de cursus.

Doel:

Je krijgt kennis over het protocol ERWD en je leert hoe je een handelingsgericht plan maakt voor rekenzwakke leerlingen.

Doelgroep:

Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, rekencoördinatoren

Data & locatieHeerhugowaard

10 januari 2018

21 maart 2018

30 mei 2018


Tijd:

14.00- 16.30 uur

Register Leraar:

Aangeboden ter validatie

Studiebelasting:

80 RU

Kosten:

€ 449,00 p.p.