ERWD en dyscalculie

Het protocol ERWD is opgezet met als doel het ontwikkelen van goed rekenonderwijs. Preventie is een belangrijk uitgangspunt. Het protocol gaat in op het ontwikkelen van rekenbeleid en zorgbeleid en het nauwgezet volgen van de rekenresultaten.

We gaan in op de volgende vragen:

  • heeft een kind dyscalculie of is het ‘gewoon’ rekenzwak?
  • hoe signaleren we problemen en wat wordt de aanpak van de school?
  • hoe kun je (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie voorkomen?
  • welke kind-, onderwijs- en leerkrachtfactoren spelen hierbij een rol?
  • welke didactiek past bij rekenzwakke leerlingen?

In het traject gaan we aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor de school.

Doel

Je krijgt kennis en vaardigheden om met het protocol ERWD handelingsgericht te werken met rekenzwakke leerlingen en formuleert schoolbreed rekenbeleid.

Doelgroep

Schoolteam, intern begeleider