Lesson Study: cyclisch teamleren binnen rekenonderwijs

Lesson Study, is een is een gestructureerde, integrale methode om te werken aan de professionalisering van leerkrachten in rekenonderwijs. Met Lesson Study werken leerkrachten intensief samen. Zij geven en ontvangen gerichte feedback. Via een cyclische manier van werken versterken de leerkrachten hun vaardigheden en leveren daardoor een bijdrage aan het verhogen van de leeropbrengsten.

De Lesson Study-groep bestaat uit een aantal leerkrachten, de vakinhoudelijk onderwijsadviseur en een vertegenwoordiger van de schoolleiding. Samen bespreken zij de gegeven les als onderzoeksmoment, het hart van de cyclus. De cyclus van Lesson Study bestaat uit de volgende stappen:

  • doelstelling bepalen en ontwerpen van de les
  • uitvoering en observatie van de les
  • reflectie, nabespreking en bijstelling van de les
  • bijgestelde les uitvoeren, observeren en nabespreken
  • evaluatie, implementatie en borging van de werkwijze

Deze werkwijze gebeurt in deelteams (onder-, midden- en bovenbouw). Winstpunten zijn o.a.: vakinhoudelijke ontwikkeling, collegialiteit en motivatie.

Doel

U leert via een cyclische manier de eigen leerkrachtvaardigheden te versterken en daardoor een bijdrage te leveren aan het verhogen van de leeropbrengsten.

Doelgroep

Schoolteam