Beter met rekenen

Goed kunnen rekenen is een basisvoorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. Goed rekenonderwijs is een speerpunt binnen uw school. Het is belangrijk dat de leerkracht alle didactiek in huis heeft om alle leerlingen te leren rekenen. U heeft de ambitie om uw rekenonderwijs naar een meetbaar hoger niveau te tillen. U wilt zoveel mogelijk leerlingen het referentieniveau 1s laten bereiken. Om dit te bereiken gaat u met uw team aan de slag met:

  • Analyse van het rekenonderwijs op uw school
  • Referentieniveaus
  • Opbrengstgericht werken
  • Doorlopende Leerlijnen rekenen van uw methode
  • Tussendoelen
  • Digitale leerlijnen

Klassenconsultaties en intervisie kunnen deel uitmaken van dit traject.

Doel

U werkt aan het meetbaar verhogen van de rekenonderwijs van uw school.

Doelgroep

Schoolteam