Een anderstalige leerling in de klas

Elke  school  kan onverwachts geconfronteerd worden met de aanmelding van anderstalige leerlingen. Deze leerlingen komen uit verschillende  (westerse- en niet-westerse) landen. Zij hebben gemeen dat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn. U krijgt ondersteuning bij de inrichting van het onderwijs in het Nederlands als tweede taal (NT2). Wij maken een plan op maat.

Daarbij kijken wij naar:
•    De fase van tweede taalontwikkeling van de leerling
•    De beschikbare leermiddelen voor de leerling
•    Het inpassen van de begeleiding in uw klas

U krijgt concrete middelen en materialen aangereikt. Het opbouwen en uitbreiden van de woordenschat binnen betekenisvolle contexten staat centraal. Er is veel aandacht voor specifieke onderwijsvaardigheden van de leerkracht.  

Zie ook: Cursus Een anderstalige leerling in de klas

Doel

U beschikt over een handelingsplan om anderstalige leerlingen goed te kunnen opvangen en begeleiden naar een zo hoog mogelijk taalniveau in de Nederlandse taal.

Doelgroep

Schoolteam