Subsidies en regelingen

Er worden regelmatig subsidies voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de recente regelingen:

  • Subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden kinderopvang
    De overheid stelt van 2014 tot en met 2017 geld beschikbaar voor het volgen van trainingen gericht op het verbeteren van taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders. Het derde tijdvak van de regeling Kinderopvang Taal- en Interactievaardigheden is inmiddels gesloten. Zodra het vierde tijdvak geopend wordt maken wij dit hier bekend. In de regeling zijn twee trainingsprogramma’s opgenomen. Wij bieden zowel de TINK training als Oog voor interactie aan.


  • De Amsterdamse Lerarenagenda
    De gemeente Amsterdam streeft naar goed onderwijs voor alle Amsterdamse leerlingen in primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit doet zij de komende jaren door het uitvoeren van de Amsterdamse Lerarenagenda. De kern van het Amsterdams onderwijsbeleid is dat de schoolleiding en leerkrachten zelf bepalen hoe zij hun ontwikkeling en kwaliteitsverbetering aanpakken. Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen bevoegde leraren en schoolleiders die werken op een Amsterdamse school voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs (incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018.


  • Regeling voor de ondersteuning van het onderwijs aan asielzoekers/statushouders die voor het 2e jaar in Nederland zijn
    Deze regeling is ter ondersteuning van het onderwijs aan asielzoekerskinderen die gedurende hun tweede jaar in Nederland woonachtig zijn. Dit is een aanvulling op de bestaande regeling (art. 31) voor eerste opvang aan asielzoekers. De bekostiging vindt plaats per kwartaal en wordt gebaseerd op het aantal asielzoekerskinderen die één jaar of langer, maar korter dan twee jaar woonachtig in Nederland zijn en op de eerste dag van het kwartaal staan ingeschreven. De peildata die gehanteerd worden zijn: eerste dag na de zomervakantie, 1 november, 1 februari,1 mei.