Consulenten Jonge Risicokinderen

Het jonge kind ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Centraal staat het spel waarin alle ontwikkelingslijnen samen komen. Sommige jonge kinderen lijken onvoldoende te profiteren van hun onderwijsleeromgeving en hebben behoefte  aan extra begeleiding en ondersteuning. De ontwikkeling van jonge (risico)kinderen kan worden belemmerd door factoren uit de omgeving (gezin of school) of uit het kind zelf (ontwikkelingsprobleem). 

Bij jonge risicokinderen is het belangrijk om de specifieke onderwijsbehoefte goed in kaart te brengen. De leerkracht speelt hierin een grote rol. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden. De consulent richt zich primair op het handelen van de leerkracht in de klas. 

De school of de ouders kunnen de hulp inschakelen van een consulent jonge risicokinderen. Deze observeert het kind in de klas tijdens verschillende situaties, zoals kring, speelwerktijd, buitenspel en vrij spel. Zij kijkt wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn en voor welke activiteit hulp van de leerkracht nodig is. Met de leerkracht en ouders maakt zij vervolgens een plan van aanpak. 

Leerkrachten kunnen ondersteuning vragen bij het formuleren van een specifiek beredeneerd aanbod, afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van het jonge risicokind. Met deze werkwijze worden de vaardigheden van de leerkracht versterkt. 

 Onze consulenten jonge risicokinderen zijn: