Privacywetgeving AVG voor besturen en scholen

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywet voor heel Europa: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) inclusief de meldplicht datalekken. Doel van de wet is om persoonsgegevens van mensen in de EU beter te beschermen en de afspraken hierover gelijk te trekken. Ook onderwijsinstellingen dienen aan de strenge wetgeving te voldoen. Lees meer over wat de wetgeving inhoudt en welke acties er door onderwijsinstellingen ondernomen dienen te worden in ons speciale magazine.

We kunnen ons voorstellen dat u zich liever richt op de kernactiviteiten van uw organisatie dan dat u zich verdiept in datastromen en audits. Wij bieden u daarom in samenwerking met Nedvice ICT en ICTRecht de mogelijkheid om uw organisatie op tijd gereed te maken voor de AVG. Wij ontwikkelen voor u een traject op maat passend bij uw organisatie en medewerkers.

Traject AVG voor besturen en scholen 

  • Applicaties en datastromen van zowel het bestuurskantoor als de scholen worden in kaart gebracht
  • Alle leerkrachten, intern begeleiders, administratieve krachten en directieleden worden getraind in bewustwording van het belang van bescherming van (digitale) privacy
  • Oplevering van het opgestelde register en template verwerkersovereenkomsten overeenkomend met het register

Module Jaarlijkse AVG-Audit

De AVG vereist regelmatige controle van de veiligheid van uw ICT-systemen. Neem daarom een jaarlijks terugkerende AVG-audit af voor het bestuurskantoor en alle scholen.

Module Functionaris Gegevensbescherming 

Een onafhankelijke FG is verplicht voor scholen(gemeenschappen). Huur een externe FG in met vakkennis van de privacywetgeving, de praktijk van gegevensbescherming en de onderwijsbranche.

Doelgroep

Schoolbesturen en hun scholen (PO en VO)

Doel

Schoolbestuur en scholen zijn 'compliant' aan de AVG

Extra informatie

De belangrijkste elementen van dit traject zijn het register waarin de datastromen in kaart zijn gebracht en het creëren van bewustwording over het belang van (digitale) privacy bij leerkrachten, intern begeleiders, administratieve krachten en directies. Het traject bestaat grofweg uit de volgende stappen:

Stap 1 - In kaart brengen van applicaties en datastromen op bestuursniveau.
Stap 2 - In kaart brengen van applicaties en datastromen op schoolniveau, een inventarisatie met de schooldirecteur.
Stap 3 - In kaart brengen van applicaties en datastromen op schoolniveau, een inventarisatie met leerkrachten, intern begeleiders en administratieve krachten.
Stap 4 - Bewustwordingsworkshop met het hele schoolteam over het belang van bescherming van (digitale) privacy.
Stap 5 - Afronding met oplevering van:

  • het opgestelde register
  • template verwerkersovereenkomsten

Interesse?

We vertellen u graag meer over onze aanpak. Vul het contactformulier in en we nemen contact met u op voor een afspraak.

Direct naar