Privacywetgeving AVG voor besturen, scholen, samenwerkingsverbanden en kinderopvangorganisaties


Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywet voor heel Europa: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels). Deze wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) inclusief de meldplicht datalekken. Doel van de wet is om persoonsgegevens van mensen in de EU beter te beschermen en de afspraken hierover gelijk te trekken. Ook de kinderopvang dient aan de strenge wetgeving te voldoen. Lees meer over wat de wetgeving inhoudt en welke acties er door voorschoolse educatievoorzieiningen ondernomen dienen te worden in ons speciale magazine.

We kunnen ons voorstellen dat u zich liever richt op de kernactiviteiten van uw organisatie dan dat u zich verdiept in datastromen en audits. Wij bieden u daarom in samenwerking met Nedvice ICT en ICTRecht de mogelijkheid om uw organisatie op tijd gereed te maken voor de AVG. Wij ontwikkelen voor u een traject op maat passend bij uw organisatie en medewerkers.

Traject AVG voor kinderopvangorganisaties 

De belangrijkste elementen van onze aanpak zijn het register waarin de datastromen in kaart zijn gebracht en het creëren van bewustwording van het belang van (digitale) privacy bij pedagogisch medewerkers, coördinatoren, administratieve krachten en directies. 

Voor wie?

Kinderopvangorganisaties

Doel

Voldoen aan de AVG.

Interesse?

We vertellen u graag meer over onze aanpak. Neem contact op met Irma de Bood:
Of selecteer 'Privacywetgeving AVG' in het contactformulier en we nemen contact met u op.

Direct naar