Nieuwe privacywetgeving AVG voor kinderopvangKom ook naar onze gratis
Informatiemiddag AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Datum: 8 maart 2018
Tijd: 15.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 15.00 uur)

Locatie: OBD Noordwest, James Wattstraat 4 te Alkmaar

Voor meer informatie en aanmelden klik op de button 'Meer info'
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywet voor heel Europa: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels). Deze wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) inclusief de meldplicht datalekken. Doel van de wet is om persoonsgegevens van mensen in de EU beter te beschermen en de afspraken hierover gelijk te trekken. Ook de kinderopvang dient aan de strenge wetgeving te voldoen. Lees meer over wat de wetgeving inhoudt en welke acties er door voorschoolse educatievoorzieiningen ondernomen dienen te worden in ons speciale magazine.

We kunnen ons voorstellen dat u zich liever richt op de kernactiviteiten van uw organisatie dan dat u zich verdiept in datastromen en audits. Wij bieden u daarom in samenwerking met Nedvice ICT en ICTRecht de mogelijkheid om uw organisatie op tijd gereed te maken voor de AVG. Wij ontwikkelen voor u een traject op maat passend bij uw organisatie en medewerkers.

Traject AVG voor centraal bureaus en vestigingen

De belangrijkste elementen van onze aanpak zijn het register waarin de datastromen in kaart zijn gebracht en het creëren van bewustwording van het belang van (digitale) privacy bij pedagogisch medewerkers, coördinatoren, administratieve krachten en directies. Het traject bestaat grofweg uit de volgende stappen:
Stap 1: In kaart brengen van applicaties en datastromen op centraal bureau niveau.
Stap 2: In kaart brengen van applicaties en datastromen op vestigingsniveau, een inventarisatie met de locatiecoördinator/-manager.
Stap 3: In kaart brengen van applicaties en datastromen op vestigingsniveau, een online inventarisatie met pedagogisch medewerkers, coördinatoren en administratieve krachten.
Stap 4: Bewustwordingsworkshop met het hele team over het belang van bescherming van (digitale) privacy.
Stap 5: Afronding met oplevering van:

  • het opgestelde register
  • een template voor verwerkersovereenkomsten

Module Jaarlijkse AVG-Audit

De AVG vereist regelmatige controle van de veiligheid van uw ICT-systemen. Neem daarom een jaarlijks terugkerende AVG-audit af voor centraal bureau en vestigingen.

Module Functionaris Gegevensbescherming 

Een onafhankelijke FG is verplicht voor voorschoolse educatievoorzieningen. Huur een externe FG in met vakkennis van de privacywetgeving, de praktijk van gegevensbescherming en de voorschoolse branche.

Voor wie?

Centraal bureaus en hun kinderopvanglocaties

Doel

Uw kinderopvangorganisatie voldoet aan de AVG.

Interesse?

We vertellen u graag meer over onze aanpak. Vul het contactformulier in en we nemen contact met u op voor een afspraak.
Direct naar