Oog voor interactie

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Taalrijke interactie in de kinderopvang van 0 tot 12

De pedagogisch medewerker en gastouder doen ertoe! De manier waarop jij met de kinderen in je groep omgaat, bepaalt of ze zich prettig en gezien voelen. Maken ze hun eigen keuzes, nemen ze initiatief en kunnen ze betrokken spelen? Jouw pedagogisch handelen is daarbij van essentieel belang. 
Deze training is gebaseerd op de nieuwste editie van het e-book Interactievaardigheden van Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker.

Wat gaan we doen

De training is opgebouwd uit drie leergebieden: reflectie & leren van en met elkaar, taalvaardigheid en interactievaardigheden. 
Er komen 6 interactievaardigheden aan bod, die concreet vertaald worden naar de verschillende leeftijdsgroepen in de kinderopvang: 

  • sensitieve responsiviteit
  • autonomie respecteren
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • positieve interacties tussen kinderen begeleiden 

Tijdens de training krijgen taal- en interactievaardigheden op een praktische manier aandacht. We maken gebruik van filmmateriaal uit het e-book en van videocoaching met opnames die je zelf maakt. Je leert met elkaar in gesprek gaan over je pedagogisch handelen aan de hand van deze opnames. Bovendien krijg je persoonlijke begeleiding in de vorm van individuele coaching. Het e-book biedt mogelijkheden tot het ontwerpen van eigen, interne trainingen.

Doel

Het verbeteren van je taal- en interactievaardigheden in de dagelijkse praktijk. Je leert de vaardigheden bewust in te zetten en daarin keuzes te maken.

Voor wie

Pedagogisch medewerkers, medewerkers peuterspeelzaal, VVE-getrainde medewerkers, BSO-medewerkers, gastouders

Incompany aanbod

We bieden deze training incompany aan. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Studiebelasting:

49 uur


Download

Download de folder van de training Oog voor interactie.