Starttraining Kleuterplein

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Met Kleuterplein 2 creëer je een rijke speelomgeving  waarin kinderen uitgedaagd worden en zich ontwikkelen. Kleuterplein 2 bevat tien domeinen waarin de ontwikkelingsdoelen van het SLO verwerkt zijn. De domeinen zijn: taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele vorming, beeldende vorming, bewegingsonderwijs, muziek, drama, wereldoriëntatie/burgerschap, voorbereidend schrijven en Engels. Het programma gaat uit van vier periodes per schooljaar. Binnen elke periode kies je een of meerdere thema’s. In deze starttraining gaan we in op:

  • Kleuterplein in vogelvlucht
  • opbouw thema’s, routines en soorten activiteiten
  • differentiatie
  • planning en observatie
  • digibordsoftware en oefensoftware

Doel:

Je leert werken met Kleuterplein 2

Doelgroep:

Leerkrachten groep 1-2, intern begeleiders

Datum & locatie:

Alkmaar

13 juli 2018

Tijd:

15.00 - 17.30 uur

Kosten:

Euro 175,00