Werken met baby’s

 • Inhoud cursus
 • Extra informatie
 • Inschrijven

De pedagogisch medewerker doet ertoe! 

Pedagogisch medewerkers willen graag dat baby’s en dreumesen zich prettig en veilig voelen. Maar soms is het lastig om voldoende aandacht te hebben voor alle kinderen van de groep. Hoe kun je ervoor zorgen dat de baby’s zich veilig voelen? Wat hebben baby’s nodig? En wat kun je doen om de jongste groep op het kinderdagverblijf te stimuleren in hun ontwikkeling? 

Doel

De invloed van de pedagogisch medewerker op de ontwikkeling van baby’s is enorm. Het werken met baby’s vereist daarom specifieke expertise. 
In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is vastgelegd dat de kennis over het werken met baby’s van de pedagogisch medewerkers moet worden vergroot om de kwaliteit van de babyopvang te kunnen verbeteren en waarborgen. 

De training Werken met baby’s voldoet aan de criteria die zijn opgesteld voor specifieke scholing voor babyopvang en staat op de lijst van het scholingsaanbod.  

Wat gaan we doen

De training bestaat uit acht bijeenkomsten. Hierin wordt aandacht besteed aan intervisie en het reflecteren op beeldmateriaal. De nadruk ligt op bewustwording van jouw rol als pedagogisch medewerker bij het ondersteunen van het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s en dreumesen. 

De volgende onderdelen komen aan bod in de training:

 • visie op baby’s en babyopvang
 • het bieden van emotionele ondersteuning
 • respect voor autonomie
 • structuur en continuïteit
 • zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 • ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 • het creëren van een veilige en uitdagende speelomgeving 
 • samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen

Voor wie

Pedagogisch medewerkers die werken met baby’s, zowel in horizontale als verticale groepen.

Incompany aanbod

We bieden deze training incompany aan. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Studiebelasting:

40 uur