Basiscursus (hoog)begaafdheid: Onderken(d) talent VO

  • Inhoud cursus
  • Inschrijven

(Hoog)begaafde leerlingen…kom je tegen binnen alle stromingen van het voortgezet onderwijs: van VMBO tot VWO. Toch worden zij lang niet altijd als zodanig herkend. Zeker de sterk onderpresterende leerlingen, vallen niet (meer) op als leerlingen met een in potentie sterk leervermogen. Niet alleen is het zonde wanneer talent niet wordt opgemerkt en gestimuleerd. Ook tal van motivatie- en gedragsproblemen kunnen worden voorkomen door tijdige signalering en meer passend onderwijs en gerichte begeleiding.  

Binnen deze cursus werken wij vanuit een verklarend, praktisch werkmodel voor (hoog)begaafdheid. Van hieruit ontstaat inzicht in specifieke kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen en de wijze hoe je tegemoet kunt komen aan hun onderwijsbehoeften. Hierna wordt de overstap gemaakt naar verschillende mogelijkheden om het onderwijs te verrijken of versnellen. Lang niet alle mogelijkheden zijn bekend en/of worden voldoende benut. Een passend leeraanbod is een voorwaarde, maar nog geen garantie voor een gemotiveerde leerling. ‘Leren leren’ is inmiddels een gevleugelde term en komt binnen deze cursus uitgebreid aan bod, evenals het vormgeven van coachende begeleiding bij het vergroten van motivatie, ontwikkelen van doorzettingsvermogen en een op groei gerichte mindset.  

Aan de orde komen:

  • verklarende modellen (hoog)begaafdheid
  • herkennen van (hoog)begaafde leerlingen en hun onderwijsbehoeften
  • onderpresteren
  • verrijken en versnellen
  • coachende begeleiding van de (hoog)begaafde leerling: leren leren, vergroten van motivatie en een op groei gerichte mindset  

Na deze cursus heb je inzicht in de verschillende wijzen waarop (hoog)begaafde leerlingen zich kunnen manifesteren binnen het voortgezet onderwijs. Waardoor jouw signaleringsvaardigheden zijn vergroot. Je kent de verschillende manieren waarop onderwijs kan worden verrijkt of versnelt. En je hebt praktische handvatten om de coachende begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen vorm te geven. 

Praktijkopdrachten maken deel uit van deze cursus.

Doel:

Je kunt jouw onderwijs afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

Doelgroep:

docenten, mentoren, team- of afdelingsleiders, zorgcoördinatoren

Data & locatie:

Hoorn

14 maart 2018

4 april 2018

25 april 2018

Tijd:

15:00 - 17.30 uur

Kosten:

€ 449,00 p.p.