Basiscursus (hoog)begaafdheid: Onderken(d) talent VO

  • Inhoud cursus
  • Inschrijven

Werken met (hoog)begaafden in het voortgezet onderwijs

Hoogbegaafde kinderen worden binnen het VO vaak niet herkend. Zeker de sterk onderpresterende leerlingen worden niet gezien als leerlingen met een sterk leervermogen. Het is zonde wanneer hun talent niet wordt opgemerkt en gestimuleerd. Ook motivatie- en gedragsproblemen kunnen worden voorkomen door tijdige signalering, passend onderwijs en gerichte begeleiding.  

Wat gaan we doen

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

  • verklarende modellen (hoog)begaafdheid
  • herkennen van (hoog)begaafde leerlingen en hun onderwijsbehoeften
  • onderpresteren
  • verrijken en versnellen
  • coachende begeleiding van de (hoog)begaafde leerling: leren leren, vergroten van motivatie en een op groeigerichte mindset  

Na deze cursus ben je in staat hoogbegaafde leerlingen te signaleren. Je hebt inzicht in de verschillende wijzen waarop begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs zich kunnen manifesteren. Je kent verschillende manieren waarop onderwijs kan worden verrijkt of versnelt. Je hebt praktische handvatten om de coachende begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen vorm te geven. 

Praktijkopdrachten maken deel uit van deze cursus.

Doel

Je kunt jouw onderwijs afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

Voor wie

Docenten, mentoren, team- of afdelingsleiders, zorgcoördinatoren

Incompany aanbod

Wij bieden deze cursus incompany aan. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Register Leraar:

vx3lcRStvO

Studiebelasting:

13 RU