Gemeenten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet. Gemeenten sluiten overeenkomsten met instellingen die de gevraagde ondersteuning kunnen bieden. Wij hebben met verschillende gemeenten in Noord-Holland contracten voor dyslexiezorg afgesloten en kunnen bovendien partner zijn bij gedragsondersteuning.

De Lokale Educatieve Agenda (LEA) biedt handvatten voor samenwerking tussen partners op het gebied van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid. De LEA is geïntroduceerd als een instrument om het lokale onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven na de wetswijzigingen in het onderwijs(achterstanden)beleid in 2006. Het is een instrument voor gemeenten, schoolbesturen en overige partners om in ‘nieuwe verhoudingen’ (meer gelijkwaardige verhoudingen) tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid.