Dyslexiezorg

OBD Noordwest biedt zorg op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Wij  hebben met de gemeenten contracten kunnen afsluiten voor dyslexiezorg. Wij werken samen met u aan succesvolle dyslexiezorg. Wij:

  • bieden gespecialiseerde zorg bij diagnose en behandeling van dyslexie
  • hebben het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie
  • zijn aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL)
  • hebben gekwalificeerde en geregistreerde GZ psychologen, orthopedagogen, (jeugd)psychologen en logopedisten in dienst
  • beschikken over behandellocaties in heel Noord-Holland
  • hanteren strenge toelatingseisen voor behandeling
  • onderhouden  een nauwe samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden

In onze dyslexiezorg staat het individuele kind centraal. Het kind, de behandelaar, de ouders en de leerkracht zorgen samen voor een succesvolle dyslexiebehandeling. Een goede samenwerking met scholen en gemeenten is hierbij cruciaal.

Diagnostiek en behandeling

Voor meer informatie over diagnostiek en behandeling van dyslexie verwijzen wij u naar ons Dyslexie Portaal Noord-Holland.