Begeleiding bij de vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC)

De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is in verschillende variaties zichtbaar in onze maatschappij. Van samenwerken uit een pragmatische insteek (het delen van een gebouw) tot een samenwerking gebaseerd op een identieke visie (een integraal kindcentrum (IKC)).

 Er zijn verschillende wegen om te komen tot een IKC. Vooraf kunnen veel vragen worden gesteld en een aantal stappen moet zeker genomen worden. Hierbij kun je denken aan de juridische en financiële kant. Zeker zo belangrijk is de ontwikkeling van de gezamenlijke visie en de daarbij horende uitgangspunten, rekening houdend met de verschillende deelnemers en doelgroepen:

  • wat is de gezamenlijke ambitie?
  • welke doelen passen daar dan bij?
  • welke stappen hebben de verschillende betrokkenen te nemen om die doelen te realiseren?

Als je meer wilt dan enkel met verschillende partijen onder één dak zitten…je de specifieke kenmerken van de partners wilt behouden…je vanuit een gezamenlijke visie wilt werken…je een gezamenlijke pedagogische en didactische lijn wilt uitzetten…dan zijn wij de partner in het begeleiden van dit proces passend bij de vorming van jullie IKC.

Doel:

Je ontwikkelt een gezamenlijke visie met de bijbehorende uitgangspunten, waarbij je rekening houdt met de verschillende deelnemers en doelgroepen.

Doelgroep:

Besturen en directies van (voor)scholen, gemeenten