Een nieuwe methode voor kleuters kiezen en invoeren

Kleuters ervaren en ontdekken de wereld door spel en spelen. Een veilige speelleeromgeving en een stimulerend aanbod geeft jonge kinderen kansen om zich optimaal en breed te ontwikkelen. In de kleutermethoden Schatkist en Kleuterplein komen alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod. De methoden sluiten nauw aan bij de leerdoelen van SLO en bieden een doorgaande leerlijn.

In het keuzeproces maak je aan de hand van schoolspecifieke criteria een verantwoorde keuze die past bij jouw schoolsituatie. Tijdens het invoeringstraject leer je werken met de door jouw gekozen kleutermethode.

Doel

Je maakt een goede keuze voor een nieuwe methode voor de kleuters en leert werken met de door jouw gekozen methode.

Doelgroep

Leekrachten van groep 1-2