Schatkist

Kleuters ervaren en ontdekken de wereld door spel en spelen. Een veilige speelleeromgeving en een stimulerend aanbod geeft jonge kinderen kansen om zich optimaal en breed te ontwikkelen. In de kleutermethode Schatkist (Zwijsen) komen alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod en zijn alle leerdoelen van het SLO verwerkt. De ontwikkelingsgebieden van Schatkist zijn Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Mororiek, Kunstzinnige vorming, Wereldorientatie en Wetenschap & technologie. De gerichte spelactiviteiten stimuleren een onderzoekende en ontdekkende houding.

Aan de orde komen:

  • materialen, thema’s en activiteiten
  • ontwikkelingsgebieden
  • ankers en routines
  • spelactiviteiten
  • leerlijnen en (tussen)doelen
  • doorgaande lijn

Doel

Je leert werken met de kleutermethode Schatkist

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 en 2.

Zie ook:

Starttraining Schatkist