Kinderen 0-4 jaar

Tussen 0 en 4 jaar leggen kinderen de basis voor hun verdere ontwikkeling. Naast de ouders spelen pedagogisch medewerkers een essentiële rol in de brede ontwikkeling. Zij hebben als geen ander inzicht in de mogelijkheden en de behoeften van het kind. Spelenderwijs leren jonge kinderen de wereld ontdekken en nemen alles wat ze zien, horen en voelen in zich op. Spel is daarmee de basis voor al het leren.

Samen werken aan het verhogen van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen is ons doel. Hierbij denken wij aan:

  • Ontwikkelen van visie en beleid
  • Scholen en coachen van medewerkers
  • Verbeteren van de taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers
  • Versterken van de ouderbetrokkenheid
  • Inrichting van een rijke speelleeromgeving afgestemd op de ontwikkelingsfase van ieder kind
  • Werken met een goed observatie- en volgsysteem