Observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen

 • Info algemeen
 • Oriëntatietraject
 • KIJK!
 • HOREB

Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs. Het observeren en registreren van de brede ontwikkeling is noodzakelijk om het ontwikkelingsverloop in beeld te brengen en te kunnen volgen. Hierdoor kun je als pedagogisch medewerker voortdurend inspelen op de speelleerbehoefte van kinderen. Volgen, signaleren en kindgericht werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het levert informatie om de ontwikkeling doelgericht te stimuleren (opbrengstbewust werken). Observaties vormen ook de basis voor het gesprek met ouders en collega's over het kind.
Aandachtspunten bij observeren en registreren zijn:

 • sociale en emotionele ontwikkeling: zelfredzaamheid en spel
 • spraak- en taalontwikkeling: ontluikende geletterdheid
 • ontluikende reken- en wiskundeontwikkeling
 • (senso)motorische ontwikkeling

Kindvolgsystemen zijn een middel bij observatie en registratie. Elk systeem heeft specifieke kenmerken. Wij ondersteunen je graag bij de keuze (en implementatie) van:

 • KIJK!
 • HOREB
 • LOOQIN
 • OVM

Download
Lees het artikel De kleine Eigen Wijzer uit de nieuwsbrief 'Klaar voor de Start - samen sterk voor VVE' van 'VVE in Haarlem'.