Opbrengstbewust werken aan ontwikkeling

Opbrengstbewust werken met jonge kinderen houdt in dat je aansluit bij de ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters en deze uitdaagt om een volgend stapje te zetten. Spel is het uitgangspunt; daar komen alle ontwikkelingsdomeinen samen.

Om de ontwikkeling van jonge kinderen systematisch en doelgericht te stimuleren, kun je gebruik maken van de cyclus handelingsgericht werken:

  • waarnemen: hoe ontwikkelt het kind zich?
  • begrijpen: wat heeft het kind nodig om de volgende stap te zetten?
  • plannen: clusteren van kinderen met vergelijkbare behoeften en een groepsplan maken
  • realiseren: uitvoeren plan en evalueren

Met deze cyclus krijg je zicht op het ontwikkelingsniveau van jouw groep als geheel en op de ontwikkeling van het individuele kind. Je leert een groepsoverzicht opstellen, groepsplannen maken en hiermee werken. De ontwikkelbehoefte van het kind zijn hierbij het uitgangspunt.

Doelgroep

Pedagogisch medewerker

Doel

Je krijgt inzicht in de cyclus handelingsgericht werken en leert opbrengstbewust te werken met jonge kinderen.