Opbrengstgericht werken met peuters in Piramide

In de methode Piramide houdt opbrengstgericht werken met peuters in, dat je in jouw manier van werken en jouw activiteitenaanbod rekening houdt met de ontwikkelingsbehoeften van peuters. Je volgt dit nauwgezet, zowel op kind-, op groeps- als op instellingsniveau. Opbrengstgericht werken gaat uit van de cyclus waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.

Aan bod komen:

  • in kaart brengen van ontwikkelbehoeften
  • groepsplannen binnen Piramide
  • projecten afstemmen op deze behoeften
  • de cyclus opbrengstgericht werken
  • Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
  • borging van opbrengstgericht werken

Doelgroep

(Teams van) pedagogisch medewerkers die werken met Piramide, en hun coach/VVEcoördinator

Doel

Je leert opbrengstgericht werken met groepsplannen voor peuters binnen Piramide.