Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Peuters ontwikkelen zich heel verschillend en in hun eigen tempo. De één kent al wat kleuren, de ander is er nog niet mee bezig. Slimme peuters zijn ondernemende kinderen, die uitermate nieuwsgierig zijn. Zij kenmerken zich onder andere door een vroege taalontwikkeling, zelfstandigheid en een snelle motorische ontwikkeling. Ze willen zelf dingen ontdekken. Je loopt aan tegen vragen als: wanneer is er sprake van een ontwikkelingsvoorsprong, wat zijn de signalen en hoe kun je deze slimme peuters goed begeleiden?

We gaan in op:

  • de kenmerken van de peuter met een ontwikkelingsvoorsprong
  • de signalering van de peuter met een ontwikkelingsvoorsprong
  • gerichte pedagogische begeleiding

Doelgroep

Pedagogisch medewerker

Doel

Je leert peuters met een ontwikkelingsvoorsprong herkennen en krijgt handvatten voor de pedagogische begeleiding.