Ouderbetrokkenheid

Kinderopvang, scholen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Betrokkenheid van ouders bij wat hun kind in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of op school meemaakt heeft een positief effect op de ontwikkeling van hun kind. Uitgangspunt is het realiseren van optimale ontwikkelingskansen voor jonge kinderen.

Advies & begeleiding

Wij maken onze advies- en begeleidingstrajecten altijd op maat. Neem contact op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod:

Inspirerende workshops

Wij ontwikkelen ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.