Ouderbetrokkenheid binnen Startblokken

Pedagogisch medewerkers en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van kinderen. Communicatie en taal zijn hiervoor het fundament. Een goed contact tussen pedagogisch medewerker en ouders ligt aan de basis van onderwijsondersteunend gedrag. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen die met Startblokken werken, zien ouders als partners.

In dit traject komen de volgende vragen aan de orde:

  • hoe bouw je aan een goede communicatie en aan vertrouwen in elkaar?
  • hoe kun je ouders meer betrekken bij wat er in jouw groep/instelling gebeurt?
  • hoe kun je ouders informatie geven over de pedagogische aanpak van Startblokken?
  • hoe kun je ouders stimuleren om thuis verder te spelen met de thema’s?

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers die werken met Startblokken

Doel

Je werkt aan ouderbetrokkenheid binnen Startblokken.