Uk & Puk Thuis

Uk & Puk is een programma voor jonge kinderen van 0-4 jaar. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Het spel staat centraal in Uk & Puk.

Met Uk & Puk Thuis werk je samen met ouders om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers en ouders daarbij op een lijn liggen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind.

In dit traject gaan we aan de slag met:

  • het programma en de thema’s van Uk & Puk
  • gerichte activiteiten met de pop Puk
  • suggesties voor ouders hoe zij thuis samen met hun kind gerichte activiteiten kunnen ondernemen
  • het uitwisselen van ideeën en activiteiten

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers die werken met Uk & Puk

Doel

Je leert werken met Uk & Puk Thuis en vergroot hiermee de ouderbetrokkenheid.