VVE Thuis

Het VVE-programma VVE Thuis is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar. Het geeft ouders handvatten om thuis met hun kind activiteiten te ondernemen die aansluiten bij de leefwereld van hun kind. Ouders kunnen hiermee de ontwikkeling van hun kind stimuleren.

VVE Thuis heeft 15 thema’s met activiteiten, zoals: voorlezen, zingen, knutselen en bewegen. Daarbij zijn ondersteunende materialen beschikbaar, zoals: praatplaten, puzzels, liedjes en spelinstructies voor knutselen en bewegen. De thema’s kunnen bij de programma’s Piramide en Uk & Puk gebruikt worden. Bij elk thema organiseer je een ouderbijeenkomst.

Tijdens dit advies- en begeleidingstraject kunnen we ingaan op:

  • de opzet en inhoud van VVE Thuis
  • het stimuleren van de communicatie tussen ouder en kind
  • de organisatie van de ouderbijeenkomsten

Voor wie

Pedagogisch medewerkers en VVE-coördinatoren

Doel

Je werken met het programma VVE Thuis.