VVE-thuis

Het programma VVE-thuis is bedoeld voor ouders met kinderen van 3-5 jaar. Het geeft handvatten aan ouders om thuis met hun kind activiteiten te doen, die aansluiten bij de leefwereld van hun kind. Ouders kunnen hiermee de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren.

VVE-thuis heeft vijftien thema’s met activiteiten zoals voorlezen, zingen, knutselen en bewegen. Daarbij zijn ondersteunende materialen beschikbaar zoals praatplaten, puzzels, liedjes en spelinstructies voor knutselen en bewegen. De thema’s kunnen bij de programma’s Piramide en Uk & Puk en Puk & Ko gebruikt worden. Bij elk thema organiseer je een ouderbijeenkomst.

We gaan in op:
de opzet en inhoud van VVE-thuis
het stimuleren van de communicatie tussen ouder en kind
de organisatie van de ouderbijeenkomsten

Doelgroep

Pedagogisch medewerker en VVE-coördinator

Doel

Je leert werken met het programma VVE-thuis.