Pedagogisch Klimaat & Gedrag

Het opvangen en begeleiden van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren, is een goed pedagogisch klimaat nodig. Dat bestaat uit de volgende basiselementen: veiligheid, groepsvorming, aandacht, zorg, interactie en communicatie, normen en waarden, conflicthantering en diversiteit. Je kunt het gedrag van jonge kinderen beïnvloeden door te sturen. Je biedt het kind duidelijkheid, stelt heldere regels en kiest een positieve insteek.

Cursussen

Advies & begeleiding

Wij maken onze advies- en begeleidingstrajecten altijd op maat. Neem contact op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod:

Inspirerende workshops

Wij ontwikkelen ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.