De Vreedzame school voor peuters

De Vreedzame school is een programma voor (voor-)scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Het programma biedt pedagogisch medewerkers handvatten om al op jonge leeftijd op een gerichte wijze aandacht te besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het hart van De Vreedzame school wordt gevormd door een serie activiteiten verdeeld over zes blokken:

  • we horen bij elkaar - groepsvorrming en een positief sociaal klimaat
  • we lossen ruzies zelf op - conflicthantering
  • we hebben oor voor elkaar - communicatie
  • we hebben hart voor elkaar - gevoelens
  • we dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid
  • we zijn allemaal anders - diversiteit

De activiteiten uit de blokken kunnen geintegreerd worden in jouw dagelijkse praktijk en gecombineerd met jouw VVE-programma.

Doelgroep

(Teams van) pedagogisch medewerkers, manager en VVE-coördinator

Doel

Je werkt aan een leefgemeenschap waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarbij kinderen en pedagogisch medewerkers op een positieve manier met elkaar omgaan.