Coach on the job: VVE coördinatoren aan het werk

De overheid heeft een aantal ambitieuze speerpunten geformuleerd voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE):

  • het verhogen van het taalniveau (van kinderen en pedagogisch medewerker)
  • vergroten van ouderbetrokkenheid
  • doorgaande lijn
  • kwaliteitszorg

Coach on the job is een nieuwe functie in de VVE-sector. De Coach on the job ondersteunt en coördineert de uitvoering van deze speerpunten. Je coacht en schoolt de pedagogisch medewerkers. Dit vereist specifieke kennis (over de ontwikkeling van het jonge kind, VVE-programma’s en opbrengstgericht werken) en vaardigheden (leidinggevende, coördinerende en coachende).

Dit traject richt zich op:

  • invulling van de functie
  • vaardigheden op het gebied van coaching en begeleiding
  • praktijkopdrachten

Doelgroep

VVE-coördinatoren in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Doel

Je krijgt kennis en ontwikkelt vaardigheden die je nodig hebt voor een adequate invulling van de functie Coach on the job.