Kwaliteitsbeleid verbeteren

Kinderopvang draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen in een veilige en gezonde omgeving. Daarom zijn er kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen opgesteld, zoals:

  • veiligheid en gezondheid van kinderen
  • opleiding en deskundigheid van het personeel
  • pedagogisch beleid
  • inspraak en betrokkenheid van ouders
  • omgangstaal
  • afhandeling van klachten
  • procedure meldingsplicht geweld tegen kinderen

Vanaf 2016 (Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wko) worden de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen gelijkgesteld. Wat betekent de nieuwe wet voor jouw organisatie? Wij brengen samen de kwaliteit van jouw organisatie in beeld en stemmen het beleid af op de Wet Wko.

Doelgroep

Leidinggevenden

Doel

Je krijgt zicht op de kwaliteit van jouw organisatie en kunt deze volgens de gestelde eisen planmatig ontwikkelen.