Jonge kinderen leren anders, hoe werkt hun brein?

We vragen tegenwoordig veel van jonge kinderen. Maar vragen we wel het juiste? En doen we dat op de meest effectieve manier? Actueel breinonderzoek bij peuters en kleuters toont aan hoe het brein optimaal tot ontwikkeling komt. In deze cursus krijg je inzicht in die onderzoeken. Dat stelt je in staat om kritisch te kijken naar jouw activiteiten, organisatie, opvang en begeleiding van de kinderen in jouw groep. Je ontwerpt aanpassingen voor jouw praktijk aan de hand van het model 'breinleren van het jonge kind' van Betsy van de Grift. In de bijeenkomsten wordt daarop gereflecteerd. Door inspirerende ideeën en suggesties leer je uitdagende en interessante activiteiten ontwerpen met optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Je hebt jouw visie op goede begeleiding van het jonge kind aangescherpt en kunt dat verwoorden naar het team, directie en ouders.

Doel

Je krijgt inzicht in de manier waarop jonge kinderen leren, gezien vanuit de nieuwste onderzoeken naar ontwikkeling van het jonge brein. Je leert jouw activiteiten en inrichting  aanpassen aan de verschillende stadia uit het model breinleren waardoor alle kinderen uit jouw groep optimale ontwikkelingskansen krijgen.

Doelgroep

Locatiemanager, pedagogisch medewerker