Peuterplein

Peuterplein is een speelse methode voor kinderen van 2-4 jaar. Peuterplein speelt in op de nieuwsgierigheid van de kinderen. De ontwikkelingsgebieden taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling staan centraal. De handpop Raai de Kraai is het speelkameraadje van de kinderen en lokt interactie uit. Peuterplein is opgezet rondom acht thema’s die je in willekeurige volgorde kunt aanbieden. Je werkt hiermee aan een doorgaande lijn naar de basisschool.

Tijdens dit traject komen aan de orde:

  • structuur en opbouw van de thema’s
  • planning
  • observatie en registratie
  • pedagogische vaardigheden

Doelgroep

Pedagogisch medewerker, VVE-coördinator

Doel

Je leert werken met Peuterplein.