Peuterplein

Peuterplein is een speels VVE-programma voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Peuterplein speelt in op de nieuwsgierigheid van jonge kinderen. De ontwikkelingsgebieden taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling staan centraal. De handpop Raai de Kraai is het speelkameraadje van de kinderen en lokt interactie uit. Peuterplein is opgezet rond 8 thema’s die je in willekeurige volgorde kunt aanbieden. Je werkt hiermee aan een doorgaande lijn naar de basisschool.

Tijdens dit advies- en begeleidingstraject kunnen aan de orde komen:

  • structuur en opbouw van de thema’s
  • planning
  • observatie en registratie
  • pedagogische vaardigheden

Ook voor hercertificering kun je bij ons terecht.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en VVE-coördinatoren

Doel

Je leert werken met Peuterplein.