Piramide

Piramide is een programma met een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-7 jaar. Met Piramide stimuleer je de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Het programma is opgebouwd rondom twaalf projecten (thema’s) die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. De kinderen worden uitgedaagd om (alleen, met elkaar of samen met jou) zichzelf en de wereld te ontdekken. Spel is hierbij de leidraad. Daarbij kun je gebruik maken van de pop Pip.

Aan de orde komen:

  • structuur en opbouw van de projecten
  • inrichting van de speelomgeving
  • observatie en registratie
  • uw rol als pedagogisch medewerker
  • ouderbetrokkenheid

Piramide is een tweejarig certificeringstraject.

Doelgroep

Pedagogisch medewerker, VVE-coördinator

Doel

Je leert werken met het programma Piramide.