Piramide

Piramide is een VVE-programma met een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Met Piramide stimuleer je de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Het programma is opgebouwd rond 12 projecten (thema’s) die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. De kinderen worden uitgedaagd om (alleen, met elkaar of samen met jou) zichzelf en de wereld te ontdekken. Spel is hierbij de leidraad. Daarbij kun je gebruik maken van de pop Pip.

Tijdens dit advies- en begeleidingstrajecten kunnen aan de orde komen:

  • structuur en opbouw van de projecten
  • inrichting van de speelomgeving
  • observatie en registratie
  • jouw rol als pedagogisch medewerker
  • ouderbetrokkenheid

Piramide is een tweejarig certificeringstraject. Ook voor hercertificering kun je bij ons terecht.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en VVE-coördinatoren

Doel

Je leert werken met het VVE-programma Piramide.