Startblokken van Basisontwikkeling (0-4 jaar)

Startblokken van Basisontwikkeling is een ontwikkelingsgericht pedagogisch werkplan om de brede persoonlijkheidsontwikkeling van baby’s en peuters te bevorderen. Bij Startblokken draait het om spel: de meest natuurlijke manier waarop kinderen zich ontwikkelen. Al spelend verkennen zij hoe de wereld in elkaar zit. De pedagogisch medewerker zorgt voor interessante activiteiten en adequate begeleiding om binnen het spel de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren. Een thema uit de belevingswereld zorgt voor samenhang in de diverse activiteiten. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. Je leert:

  • interessante thema’s ontwerpen
  • een rijke speelleeromgeving vorm te geven
  • jouw interactievaardigheden te versterken
  • actief deel te nemen aan het spel en andere kernactiviteiten
  • de ontwikkeling van kinderen te observeren
  • vervolgaanbod te plannen naar aanleiding van jouw observaties
  • te werken met de systematiek van HOREB (Handelingsgericht Observeren Registreren Evalueren in Basisontwikkeling)

Startblokken is een tweejarig certificeringstraject. Wij bieden dit traject ook aan in de vorm van een bezemklas waarin (nieuwe) medewerkers het certificaat alsnog kunnen behalen.

Doelgroep

Pedagogisch medewerker, leidinggevende, manager en VVE-coördinator

Doel

Je wordt opgeleid voor het VVE certificaat Startblokken van Basisontwikkeling.

Bijlage:

Het kind bepaalt de route (Noordwest 10)