Startblokken van Basisontwikkeling (0-4 jaar)

Startblokken van Basisontwikkeling is een ontwikkelingsgericht pedagogisch werkplan om de brede persoonlijkheidsontwikkeling van baby’s en peuters te bevorderen. Bij Startblokken draait het om spel: de meest natuurlijke manier waarop kinderen zich ontwikkelen. Al spelend verkennen zij hoe de wereld in elkaar zit. De pedagogisch medewerker zorgt voor interessante activiteiten en begeleiding om binnen het spel de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren. Een thema uit de belevingswereld zorgt voor samenhang in de diverse activiteiten. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. Tijdens dit advies- en begeleidingstraject leer je onder andere:

  • interessante thema’s ontwerpen
  • een rijke speelleeromgeving vormgeven
  • je interactievaardigheden versterken
  • actief deelnemen aan het spel en andere kernactiviteiten
  • de ontwikkeling van kinderen observeren
  • vervolgaanbod plannen naar aanleiding van observaties
  • werken met het kindvolgsysteem HOREB (Handelingsgericht Observeren Registreren Evalueren in Basisontwikkeling)

Startblokken is een tweejarig certificeringstraject. Ook voor hercertificering kun je bij ons terecht.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, leidinggevenden/managers en VVE-coördinatoren

Doel

Je leert werken met Startblokken van Basisontwikkeling.