Uk & Puk

Uk & Puk is een  VVE-programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Met Uk & Puk stimuleer je de brede ontwikkeling van jonge kinderen op een doelgerichte en systematische manier. Uk & Puk is opgebouwd uit 10 thema’s. Deze thema’s sluiten aan op de belevingswereld van jonge kinderen. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen en stimuleert ze om te gaan spelen, praten en denken.

De pedagogisch medewerker ondersteunt, informeert, stuurt bij, geeft ruimte aan de kinderen en biedt een veilige omgeving. Met Uk & Puk stimuleer je de betrokkenheid van kinderen.

Tijdens dit advies- en begeleidingstraject kunnen we aan de slag met:

  • opbouw en planning van het programma
  • het werken met Uk & Puk in het eigen dagritme
  • observatie en registratie
  • pedagogische vaardigheden

Uk & Puk is een tweejarig certificeringstraject. Ook voor hercertificering kun je bij ons terecht.

Voor wie

Pedagogisch medewerkers

Doel

Je leert werken met het programma Uk & Puk en versterkt je pedagogische vaardigheden.