Uk & Puk

Uk & Puk is een programma voor kinderen van 0-4 jaar. Met Uk & Puk stimuleer je de brede ontwikkeling van jonge kinderen op een doelgerichte en systematische manier. Uk & Puk is opgebouwd rond tien thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de directe belevingswereld van jonge kinderen. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen en stimuleert ze om te gaan spelen, praten en denken.

De pedagogisch medewerker ondersteunt, informeert, stuurt bij en geeft ruimte aan de kinderen en biedt een veilige omgeving. Met Uk & Puk stimuleer je de betrokkenheid van kinderen.

Je gaat aan de slag met:
• opbouw en planning van het programma
• het werken met Uk & Puk in het eigen dagritme
• observatie en registratie
• pedagogische vaardigheden

Uk & Puk is een tweejarig certificeringstraject

Doelgroep

Pedagogisch medewerker

Doel

Je leert werken met het programma Uk & Puk en versterkt jouw pedagogische vaardigheden.