Allemaal taal

Het is van belang dat zoveel mogelijk kinderen zonder taalachterstand naar de basisschool gaan. Vanwege de voorbeeldfunctie voor kinderen is het voor jou essentieel om de Nederlandse taal goed te beheersen. Een mbo-3f taalniveau wordt daarom verplicht gesteld op alle opleidingen. Om te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van kinderen en de communicatie met ouders zijn taalvaardigheden van belang.

De cursus Allemaal taal leidt op tot 3f-niveau en biedt een praktische aanpak om het taalniveau snel en efficiënt te verbeteren. Alle oefeningen en opdrachten zijn direct in de eigen praktijksituatie toe te passen. Onderdelen van de cursus zijn:

  • (interactieve) gespreksvaardigheden
  • woordenschat
  • grammatica
  • spelling
  • schriftelijke taalvaardigheid
  • begrijpend lezen

We maken gebruik van het boek 'Allemaal taal' (Jenny van der Enden, 2012 ISBN 9789006814828). De studiebelasting is 80 uur en bestaat uit 16 bijeenkomsten van 2 uur, praktijkopdrachten en huiswerk. Aan deze cursus is een begin- en eindtoets verbonden. Deze toetsen worden afgenomen door de Universiteit van Amsterdam.

Doel

Je verbetert uw taalvaardigheden en werkt toe naar taalniveau 3F.

Doelgroep

Pedagogisch medewerker, gastouder

Bijlagen

Folder Allemaal Taal