Interactie met baby’s en dreumesen

Baby’s en dreumesen leren door uitproberen en ontdekken. Een uitdagende en veilige speelomgeving is de basis voor exploratie. Je hebt door jouw manier van ondersteunen en begeleiden invloed op de manier waarop interactie tussen kinderen verloopt. Pedagogisch medewerkers die veel kennis hebben van de ontwikkeling van baby’s en dreumesen en het belang van persoonlijke interactie kunnen de ontwikkeling beter stimuleren en stress voorkomen. Je lokt interactie uit door te praten en spelletjes te doen. Het is belangrijk om positieve interacties tussen kinderen onderling te bevorderen.

Je gaat aan de slag met:

  • communicatie- en interactievaardigheden
  • taalontwikkeling en woordenschat
  • inzet van (spel)materiaal
  • interactief voorlezen
  • jouw rol als pedagogisch medewerker

Doelgroep

Pedagogisch medewerker

Doel

Je krijgt kennis en ontwikkelt vaardigheden om de interactie met en tussen baby’s en dreumesen te bevorderen.