TINK: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang

Als pedagogisch medewerker kom je tot goede interactie met kinderen wanneer zij beschikken over een rijk, correct en interactief taalgebruik. In de TINK-training werk je aan het verbeteren van jouw taal- en interactievaardigheden. "Wat doe ik?", "Wat zeg ik?", "Hoe zeg ik het?" zijn de centrale vragen in TINK. Er komen zes interactievaardigheden aan bod:

  • sensitieve responsiviteit
  • autonomie respecteren
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • positieve interacties tussen kinderen begeleiden 

Bij deze interactievaardigheden krijgt taal op een praktische manier aandacht. In de training maken we gebruik van video-coaching met beeldopnames die je zelf maakt. Je krijgt feedback van jouw collega's en van de trainer. Reflecteren op jouw eigen aanpak is een belangrijk leerdoel. De theorie wordt altijd gekoppeld aan de praktijk. Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag.

Voor deze training kun je subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden.

Doel

Je verbetert jouw taal- en interactievaardigheden, leert de vaardigheden bewust in te zetten en daarin keuzes te maken.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, medewerkers Peuterspeelzaal, VVE getrainde medewerkers

Wij bieden deze training op locatie aan. We werken daarbij het liefst met groepen van ongeveer vijftien personen. Als een aanvrager minder deelnemers heeft, proberen we organisaties in overleg te koppelen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Extra informatie

Download de folder.