Leidinggeven aan veranderingen

Veranderingen in de organisatie doen een extra appèl op jou als leidinggevende. In deze cursus ontwikkel je bruikbare inzichten, vaardigheden en kwaliteiten om jouw team te ondersteunen. Je geeft samen met de directie vorm en inhoud aan de ontwikkeling en uitvoering van ontwikkel- en veranderplannen.

Aan de orde komen:

  • voorkeursstijlen
  • cultuuraspecten
  • leiderschapsstijlen
  • de veranderingscapaciteit van uw team
  • de fasen van betrokkenheid bij veranderingen
  • specifieke afstemming

In de cursus wisselen theorie, opdrachten en praktijkopdrachten elkaar af, waarbij je persoonlijk feedback ontvangt op de uitgevoerde praktijkopdrachten.

Deze cursus wordt incompany aangeboden. Wil je individueel deelnemen dan adviseren wij jou om de cursus Middenmanagement II te volgen.

Doelgroep

Leidinggevenden van kinderopvang en peuterspeelzalen

Doel

Je ontwikkelt competenties om leiding te geven aan veranderingen.