Managementmodule leidinggevenden kinderopvang en peuterspeelzalen

Door de invoering van de Wet OKE is de kinderopvang verantwoordelijk voor de gehele voorschoolse periode (opvang, peuterspeelzaalwerk, voorschoolse educatie). Dit brengt grote veranderingen met zich mee die je in jouw eigen organisatie moet borgen. Hierbij gaat het om:

  • visie en beleid
  • het coachen van jouw personeel
  • harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaal

We besteden aandacht aan managementvaardigheden en de actuele wet- en regelgeving. Hiervoor gebruiken we de PDCA-cyclus (Deming): Plan – Do – Check – Act.

Doelgroep

(Beginnend) leidinggevenden van kinderopvang en peuterspeelzalen

Doel

Je ontwikkelt de basiscompetenties om leiding te geven.