Wit, Karin deOnderwijsadviseur

Als GZ-psycholoog ga ik met een open blik op zoek naar een kansrijke toekomst voor elk kind. Op scholen denk ik mee in ondersteuningsteams, neem ik psychodiagnostisch onderzoek af en observeer kleuters met een ontwikkelingsachterstand. Het kind staat centraal bij het proces om de onderwijsbehoeften duidelijk te krijgen. Ik ben gecertificeerd trainer voor Taakspel en zie deze methodiek als een krachtig middel om snel een positief werk- en klassenklimaat te creëren. Bovendien begeleid ik als consulent zieke leerlingen de zieke leerling thuis en in het ziekenhuis met het onderwijs en coördineer de samenwerking tussen school, ouders en instanties.

E: kdewit@obdnoordwest.nl
M: 06 158 970 53